Berikut Struktur Organisasi Di SMK Negeri 1 Gombong:

KEPALA SEKOLAH
Drs. Haryoko, M.M.

WAKASEK BIDANG KURIKULUM
Khosim Parmadi, S.Pd.

WAKASEK BIDANG HUBUNGAN INDUSTRI
Sartono, S.Pd.

WAKASEK BIDANG KESISWAAN
Khajar Wiryawan, S.Pd.

WAKASEK BIDANG KEPEGAWAIAN DAN SARPRAS
Nasroji, S.Pd., M.M.